Allmänna Villkor

Altamira Sp. z o. o., NIP: PL7282805869.

Table of Contents

1. Allmänt

1.1 Alla tjänster som Altamira tillhandahåller kunden ska utföras uteslutande på grundval av följande allmänna villkor. Eventuella motstridiga köpvillkor för kommersiella kunder kräver ett uttryckligt skriftligt godkännande från användaren för att vara giltiga.

1.2 Konsumenter i den mening som avses i de allmänna villkoren är fysiska personer som ingår avtal med Altamira i ett syfte som inte kan hänföras till deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

1.3 Entreprenörer i den mening som avses i de allmänna villkoren är fysiska personer eller juridiska personer eller partnerskap med rättslig kapacitet som, vid tidpunkten för ingåendet av avtalet med Altamira, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.4 Kund i den mening som avses i dessa villkor är både konsument och företagare.

2. Ingående av avtal

2.1 Presentationen av produkterna i onlinebutiken är inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande onlinekatalog som är kopplad till begäran till kunden att lämna ett erbjudande till användaren.

2.2 När du har hittat den önskade produkten kan du lägga den i varukorgen utan att det innebär någon skyldighet genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorgen". Du kan när som helst se innehållet i varukorgen utan krav på att vara med när som helst genom att klicka på knappen "VARUKORG". Du kan när som helst ta bort produkterna från varukorgen genom att klicka på knappen "X" bakom produkten. Om du vill köpa produkterna i varukorgen klickar du på knappen "BESTÄLL NU". Du ombeds då att ange dina personuppgifter, välja betalningsmetod och bekräfta att du har läst kundinformationen.

2.3 Genom att klicka på knappen "SAMMANFATTNING" gör du en bindande beställning av de varor som finns i varukorgen. Innan du skickar beställningen har du möjlighet att identifiera eventuella inmatningsfel. Du kan naturligtvis när som helst korrigera och/eller ändra dina inmatningar i beställningsprocessen genom att klicka på "TILLBAKA" i din webbläsare. Bekräftelsen av mottagandet av beställningen följer omedelbart efter det att beställningen har skickats och utgör ännu inte ett godkännande av avtalet. Vi kan acceptera din beställning genom att skicka en orderbekräftelse via e-post eller genom att leverera varorna inom fem dagar. Ett bindande avtal kan dock också ingås före denna tid om kunden väljer en omedelbar betalningsmetod och gör betalningen i samband med att beställningen skickas. I detta fall ingås avtalet vid den tidpunkt då kunden initierar betalningen och motsvarande betaltjänst bekräftar utförandet av betalningsordern. Kunden är inte längre bunden av sin beställning om han inte har fått en förklaring om godkännande i form av en orderbekräftelse eller leverans av varor från användaren inom fem dagar efter beställningen.

3. Priser och frakt

3.1 Alla angivna priser är inklusive gällande lagstadgad moms, exklusive kostnader för förpackning och frakt vid beställningstillfället.

3.2 För förpackning och frakt (fraktkostnader) av leveransen inom Sverige debiteras kostnaderna separat. Beloppet för förpacknings- och fraktkostnaderna sammanfattas i tabellen Fraktkostnader.

3.3 Ett telefonnummer måste anges eftersom transportören kommer att avtala om ett exakt datum med kunden före leverans.

3.4 Din beställning kommer att levereras till angiven plats, men observera att avlastning inte ingår. Se till att det finns personer på leveransplatsen som är redo att hantera tunga och långa föremål på leveransdagen. Underlåtenhet att lossa kan kräva en omleverans av varorna på din bekostnad.

4. Betalning

Du hittar all information om de olika betalningsmetoderna och eventuella avgifter under "Betalningsmetoder".

5. Garanti

5.1 Garantianspråk ska regleras av de lagstadgade bestämmelserna. Den lagstadgade garantitiden är för närvarande två år.

5.2 Om kunden är en företagare och den beställda tjänsten tillhandahålls för hans kommersiella företag, upphör hans anspråk på fel att gälla ett år efter mottagandet av varorna.

5.3 Entreprenörerna måste inspektera de produkter som vi överlämnar till dem för att upptäcka uppenbara fel som är lätta att upptäcka för en genomsnittlig kund.

5.3.1 Entreprenörer måste skriftligen meddela oss om uppenbara fel som är lätta att upptäcka för en genomsnittlig kund utan dröjsmål, senast inom en vecka från mottagandet av varorna, och meddela om sådana fel.

5.3.2 Entreprenörer måste skriftligen meddela oss om eventuella fel som visar sig först senare och anmäla dem utan dröjsmål, senast inom en vecka efter den slutliga upptäckten.

5.3.3 För att tidsfristen ska kunna hållas är det avgörande att felanmälan skickas i tid. Vid brott mot denna skyldighet att undersöka och anmäla fel ska produkten i fråga anses ha godkänts med hänsyn till felet i fråga. Detta skall inte gälla om felet i fråga har dolts på ett bedrägligt sätt.

5.4 Skador som orsakats av felaktiga eller icke avtalsenliga åtgärder som kunden vidtagit under installation, anslutning, drift eller förvaring berättigar inte till anspråk mot Altamira. Olämplighet och bristande överensstämmelse med avtalet fastställs särskilt i enlighet med tillverkarens specifikationer.

6. Rätt till ångerrätt

6.1 Om du är företagare finns det ingen ångerrätt. Konsumenter, dvs. fysiska personer som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras varken till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, har rätt till en lagstadgad ångerrätt i enlighet med följande villkor:

6.1.1 En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

6.1.2 Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har eller har tagit varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du.

Genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) kan du informera oss om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, som inte är obligatorisk.

Vår adress:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polen
e-mail: info@e-altamira.se

6.1.3 För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

6.2 Konsekvenser av återkallelse

6.2.1 Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelande om att du ångrar detta avtal.

6.2.2 För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

6.2.3 Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

6.2.4 Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal.

6.2.5 Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

6.2.6 Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion, varpå du meddelar oss att du återkallar detta avtal om att returnera eller överlämna varorna.

6.3 Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten:

6.3.1 Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov. 

6.4 Slut på avbokningsreglerna

Allmänna anteckningar:

a) Undvik att skada eller förorena varorna. Om möjligt, skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och förpackningskomponenter. Använd vid behov en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd ett lämpligt emballage för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot transportskador.

b) Om det är möjligt, var vänlig och returnera inte varorna till oss för att hämta gods.

c) Observera att de ovan nämnda punkterna A-B inte är en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten.

Exempel på avbeställningsblankett (e-post: info@e-altamira.se)

Till:
_

Adress till lagret för returer:

Magazyn Fotowoltaika (Lager)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polen

Jag/vi* återkallar härmed det avtal som jag/vi* ingått om köp av följande varor:

Beställd den / Mottagen den* ____________
Namn, förnamn:
Street:
Postnummer, stad:

_______________, de __________


_____________________________
Signatur

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

7. Upphovsrätt

7.1 Alla logotyper, bilder och grafik från tredje part som visas tillhör respektive företag och omfattas av respektive licensgivares upphovsrätt. Alla bilder, logotyper, texter, rapporter, manus och programmeringsrutiner som visas på dessa sidor, som är vår egen utveckling eller har utarbetats av oss, får inte kopieras eller användas på annat sätt utan vårt samtycke. Alla rättigheter förbehålls.

8. Tillämplig lagstiftning

8.1 Polsk lag ska tillämpas på ingående och genomförande av alla avtal. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är utesluten.

9. Giltighet av de allmänna villkoren

9.1 Genom att göra en beställning godkänner du de allmänna villkoren för webbutiken. Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltig, oavsett anledning, ska giltigheten av de övriga bestämmelserna förbli oförändrad.

upp
×

VAT ID not verified in VIES!

Butiken är i visningsläge
Se den fullständiga versionen av webbplatsen
Sklep internetowy Shoper.pl