Rätt till Ångerrätt

Rätt till Ångerrätt

1. Om du är företagare finns det ingen ångerrätt. Konsumenter, dvs. fysiska personer som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras varken till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, har rätt till en lagstadgad ångerrätt i enlighet med följande villkor:

1.1 En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.2 Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part, som inte är transportör, har eller har tagit varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du.

Vår adress:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polen
e-mail: info@e-altamira.se

Genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) kan du informera oss om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, som inte är obligatorisk.

1.3 För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

2. Konsekvenser av återkallelse

2.1 Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelande om att du ångrar detta avtal.

2.2 För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

2.3 Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

2.4 Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal.

2.5 Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

2.6 Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion, varpå du meddelar oss att du återkallar detta avtal om att returnera eller överlämna varorna.

3. Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten:

3.1 Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov. 

4. Slut på avbokningsreglerna

Allmänna anteckningar:

a) Undvik att skada eller förorena varorna. Om möjligt, skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och förpackningskomponenter. Använd vid behov en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd ett lämpligt emballage för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot transportskador.

b) Om det är möjligt, var vänlig och returnera inte varorna till oss för att hämta gods.

c) Observera att de ovan nämnda punkterna A-B inte är en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten.

Exempel på avbeställningsblankett (e-post: info@e-altamira.se)

Till:
_

Adress till lagret för returer:

Magazyn Fotowoltaika (Lager)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polen

Jag/vi* återkallar härmed det avtal som jag/vi* ingått om köp av följande varor:

Beställd den / Mottagen den* ____________
Namn, förnamn:
Street:
Postnummer, stad:

_______________, de __________


_____________________________
Signatur

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

upp
×

VAT ID not verified in VIES!

Butiken är i visningsläge
Se den fullständiga versionen av webbplatsen
Sklep internetowy Shoper.pl